?

Log in

kostyantyn1979

..Мне остается выразить сердечную признательность моему товарищу и другу Н. П. Дашкевичу за многие полезные указания и добрые советы. Его ученому усмотрению предоставляю я связать вопрос об аланах в южнорусских степях с другим, а именно: о возникновении казачества. Быть может, присутствие среди степняков тюркской расы этого христианского кавказского народа, конного и дикого, сохранявшего однако свои связи с культурным миром, не лишнее звено в цепи тех фактов, которые создали «Черкас» на среднем Днепре». (Ю.А. Кулаковский)

 
 
Current Location: Полтава-Менск
Current Mood: lovedloved
Current Music: українська народна
 
 
kostyantyn1979

Литвинова Л. "К вопросу о степном влиянии на антропологический тип украинцев"

В целом, для краниологических серий Мамай Сурка, Благовещенка, Каменка и Каиры присущ комплекс признаков, характерных для южных групп европеоидов. В каждом из некрополей, представляющие оседлое население Нижнего Поднепровья 12 - начала 15 вв, доминируют различные морфологические компоненты, на основе которых происходило формирование населения, а именно: аланский, булгарский, славянский, сарматский и кочевой.

Для аланского компонента присуща долихомезокрания черепа с относительно узким, хорошо профилированным лицом и значительным выступанием носа и носовых костей. Он прослеживается в сериях Мамай Сурка (мужчины и женщины), Благовещенка (мужчины), Каиры (мужчины и женщины) и Каменка (женщины). Итак, аланский компонент выступает в качестве доминирующего при формировании антропологического состава населения Нижнего Поднепровья 12 - начала 15 в.

Население сарматской культуры по антропологическому составу очень неоднородно. Отмечается наличие различных морфологических типов: брахикраны с широким и несколько уплощенным лицом и мезодолихокраны с узким, низким и сильно профилированным лицом. Сарматский компонент присутствует в сериях: Мамай Сурка, Каиры и Каменка (мужчины и женщины), Благовещенка (женщины). Итак, третьим компонентом при формировании населения Нижнего Поднепровья средневековья, выступает сарматский.

Подводя итоги анализа морфологических компонентов и их влияние на формирование средневековых групп населения Нижнего Поднепровья 12 - начала 15 в. отметим, что аланский компонент оказался более существенным, чем ожидалось, особенно, в период существования золотой Орды, его значимость одинакова в мужских и женских сериях. Сарматский компонент имеет существенный вес как накануне монгольской экспансии, так и в период существования Золотой Орды.


Комплексное антропологическое исследование с использованием разнообразных статистических методов, а также привлечение значительного количества серий, которые представляют население Восточной Европы средневековья, позволяет сделать следующие выводы. Население Нижнего Поднепровья 12 - начала 15 в. сформировалось на основе различных морфологических компонентов: аланского – потомков населения лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры бассейна Северского Донца, Подонья и Северного Кавказа ... сарматского - потомков населения сарматской культуры (среднего и позднего этапов ее существования) Юга Украины, междуречье Маныча и Сала, Нижнего Подонья и Нижнего Поволжья.

 
 
Current Location: Мєнськ-Полтава
Current Mood: lovedloved
Current Music: Сауасса
 
 
kostyantyn1979
17 April 2017 @ 06:18 pm

Історія Придністров'я. Народи, що замешкували цю територію в VIII столітті до нашої ери - VI столітті нашої ери.

17883755_780769355413371_8014294517176265205_n

 
 
Current Mood: lovedloved
Current Music: українська народна
 
 
kostyantyn1979
07 April 2017 @ 01:00 am

Прибічники тюркського походження українців вважають, що українці асимілювали татар. Якщо так, то українці мусили б нагадувати антропологічно й етнографічно асимільовані та неасимільовані групи східноевропейського татарського населення. З історії відомо, що за часів середньовіччя татари (так звані липки) дійсно оселялися за межами степу, але не в Україні, а в Литві (сучасній Білорусі), Жемайтії (сучасній Литві) та Польщі. Вони асимілювалися в мовному й здебільшого в релігійному відношенні. Якщо так, то ці анклави татар мали б дуже нагадувати зовні українців. Чи дійсно це так?


bif_ethnos_06


Це Його Високість британський принц Чарлз серед татарських дівчат, вбраних у традиційні костюми, в селі Кружіняна на півночі Польщі. Там само, до речі, знаходиться найдавніша мечеть у країні - дерев'яна, збудована 1871 року (зводити з каменю дозволялося лише християнські церкви). По-перше, очевидно, що польські татарки до ХХІ століття зберегли виразну монголоїдність. По-друге, вони нічим не нагадують українок і навряд чи були б сприйняті як українки самими українцями й представниками інших народів. По-третє, їхні вбрання нічим не нагадують українську народну ношу (зате є перегуки з деякими етнічними групами росіян).


zWB1CVU6PJ8


Білоруські татари з возом. Світлина 1910 року. Знов те саме: свій власний орієнтальний одяг, не надто схожий на український, дуже помітна монголоїдність, якої в українців немає й близько. Схожості на українців немає. Ніяких оселедців, до речі.

pic11

Сучасні литовські татари святкують Новруз. Одяг і монголоїдні обличчя відрізняють їх від українців. А де ж чуби, віночки?

Якщо вірити вітчизняним і зарубіжним пантюркістам, татари у Великому князівстві Литовському, Руському й Жмудському, а потім у Речі Посполитій тільки й мріяли, як би перейняти непрестижну українську мову разом із гнобленим православним християнством, затесатися поміж безправні українці, стати найбільш упослідженим станом суспільства - селянами, а також козаками, що не мали свого місця в феодальній системі. Чи можна в це повірити? Асимілюються з панівним етносом, переймають ту віру, що приносить зиск, запозичують мову титульної нації, прагнуть потрапити до верхівки суспільства. Що липки з успіхом і робили, засвоюючи польську мову та приймаючи католицтво. Й були не козаками, а привілейованими групами більшої й меншої шляхти, що спростовує всі голослівні пантюркські теорії.

 
 
Current Location: Полтава-Мєнськ
Current Mood: lovedloved
Current Music: татарська
 
 
kostyantyn1979

Українська журналістка Марія Іванова відвідала Афганістан, у тому числі й кишлак Шугнано провінції Бадахшан. Його мешканців, які навіть візуально схожі на українців, вона хибно зве таджиками, але її спостереження дуже цікаві з етнологічної точки зору:

fd699853e72540b68eafd2e922ac9a9a4a34feb6


«Народна творчість показує справжнє життя. Ось і знаходиться спільна мова з усіма дамочками всіх країн і народів. Показала їм, як я вишиваю. Вишивка і орнаменти на подушках майже не відрізняються від гуцульських. Але ж між Карпатами і Паміром - тисячі кілометрів!»

1996e44627cb7de5cb15746c208eb2e37b4917d4

І ще:

«Попросила дітей показати іграшки - показували однакових колись рожевих і блакитних плюшевих китайських ведмедів, бачила парочку обдертих старих європейських ляльок. Звичайно ж діти самостійно або за допомогою батьків роблять з паперу пістолетики, використовують папір і палички і майструють гвинтокрили-літачки, млини, креслять класики на землі і в якості битки використовують плаский камінчик. Дівчатка ще грають шматочками глини загорнутими в яскраву фольгу. Моя мама розповідала, що відразу після війни і наші дівчатка грали такими ж грудочками глини, загорнутими в цукеркові фантики. В ходу тут і саморобні ляльки з паличок. Їм навіть одяг шиють, а обличчя у ляльок без вічок, ротиків і носиків, а просто вишитий орнамент у вигляді хрестоподібного солярного символу. Таку ляльку мені і подарували. Ці ляльки дуже схожі на традиційні українські ляльки-мотанки. У останніх теж не прийнято зображати обличчя - замість нього, найчастіше, вишивають такий же солярний знак. Як і українські «мотанки» афганські безликі ляльки не тільки іграшки, а й обереги. А обличчя ляльці не зображують спеціально. Вважається, що якщо хто намалює обличчя, то частка його душі переселиться в ляльку і людина захворіє.»

54d8563412047ade81c8d87686df481a3fd8fff8

А ось, для порівняння, осетинська лялька-мотанка з колекції Національного музею Грузії, ХІХ століття, у якої теж замість обличчя - хрестоподібний солярний знак:

15085606_1339098092801929_5439803381412968274_n

 
 
Current Location: Мєнськ-Полтава
Current Mood: lovedloved
Current Music: шугнанська
 
 
 
kostyantyn1979
28 March 2017 @ 06:10 pm
Друг smelding зачепив тему імени древлянського князя Мала


Марія Демчук зіставляє Малъ з композитним українським іменем Malоdоbr (1439), болгарським Маломиръ, хорватським Malоgоi. Вона звернула увагу на українські імена Малъ Коренный (в Олов’ятинській сотні Чигиринського полку в реєстрі 1654 року, Mаł Tarhоwka (1465), патронім Маличъ (1437), Malewicz, Małоwicz, а також на хорватське Mal, польське Mał, чеське Mal [Демчук 1988, с. 59].


Михайло Худаш вказує на вкраїнське Малко, польське Małko. Українське Малъ, чеське Mal, хорватське Mal, на його думку, є відантропонімним відкомпозитним утворенням, яке виникло шляхом усічення слов’янських автохтонних особових власних імен-композитів з препозитивним компонентом Мал[о]- типу Маловѣкъ, Малозимъ, Малогостъ, Маломѣръ, Маловидъ, Малострый. Звідси й Мавковичі (Малковичі) в Городоцькому районі Львівської області та коло Перемишля в Польщі, Маластів у Ясельському повіті в Польщі, Малашівці в Зборівському районі Тернопільської області, Малетята – хутір в Турківському Львівської, Малехів у Жовківському та Миколаївському районах Львівської, Малечковичі Пустомитівському Львівської, Малинці Хотинського Чернівецької, Малів Теребовлянського Тернопільської, Малки – хутір в Сокальському Львівської, Малків, тепер Мальнів у Мостиському Львівської, Мальговичі – хутір Старосамбірського Львівської, Мальчичі, тепер Мальчиці, Яворівського району Львівської області [Худаш 1995, с. 133-134, 135-138].
 
 
Current Location: Полтава-Мєнськ
Current Mood: lovedloved
Current Music: українська народна
 
 
kostyantyn1979
Усім вдалого дня й сонячного настрою!"Як справи? Доки б'ється серце - все добре."
 
 
Current Location: Мєнськ-Полтава
Current Mood: lovedloved
Current Music: Claudio Capéo
 
 
kostyantyn1979

Головний убір вождя пазирикської культури V - IV століття до н.е. Автор - Євген Край. Це - результат фантастичного змішування матеріалів різних головних уборів із декількох некрополів, але вийшло цікаво. Дуже нагадує образи українських колядок і нартівського епосу осетинів.

17353626_1152711728171321_1739235803451881874_n

 
 
Current Location: Полтава-Мєнськ
Current Mood: lovedloved
Current Music: Сауасса
 
 
kostyantyn1979

Біла богиня


Роберт Ґрейвс


У нашій цивілізації чи не єдине місце, де можна займатися наукою без перешкод, - це університет. Однак і в університеті доводиться проявляти обережність, у всьому поділяти думку колег і не публікувати теорії, що суперечать загальноприйнятим. Ортодоксальні думки в цілому засновані на теорії політичної і моральної доцільності, яка оформилася завдяки олімпійській релігії і являє собою найцінніший дар язичництва християнству, та й не тільки християнству. Двадцять п'ять років тому, коли я був професором Королівського Каїрського університету і викладав англійську літературу, мій колега, сліпий професор арабської літератури, мав необережність в одній з лекцій припустити, що в Корані містяться доїсламськие віршовані фрагменти. Це твердження було визнано святотатством, а недбайливі студенти скористалися ним як приводом оголосити професору бойкот. Тому ректор викликав його і зажадав або відмовитися від своєї думки, або звільнитися. Він покаявся. Подібне часто трапляється в американських університетах «біблійного краю»: припустімо, якийсь необережний доцент необачно заявить, що кит не ковтав біблійного Йону, і на підтвердження своєї точки зору посилатиметься на авторитетних зоологів. До кінця семестру, якщо не раніше, його змусять піти. В Англії справи не настільки кепські, але і там особливо не доводиться радіти. Сер Джеймс Фрезер до смерти зумів зберегти за собою прекрасні кімнати в Трініті-коледж Кембриджа, обережно і методично обходячи будь-яку небезпечну тему, немовби він наносив на карту обриси забороненого острова, але при цьому не визнавав уголос його існування. Насправді він делікатно стверджував, що християнський переказ, догмати і ритуали - витончений і облагороджений варіант первісних і навіть варварських вірувань, а чи не єдина оригінальна складова християнства - це особистість самого Йсуса. Для мене такими небезпечними областями виявилися вивчення витоків християнства, історії американської революції і приватного життя Мільтона. До чого ж обачно вводять в оману підручники! Пес, чайка і олень давно-предавно перейшли на службу новим олімпійцям."

 
 
Current Location: Полтава-Мєнськ
Current Mood: lovedloved
Current Music: грецька
 
 
kostyantyn1979
Представниця шугнанського народу з Паміру для проекту «Національні витоки краси». Чи не правда, напрочуд схожа на українку? Шугнанці, з огляду на свою архаїчну фонетику, легше вивчають слов'янські мови, розмовляють ними майже без акценту, не плутають рід слів, на відміну від центральноазійських тюрків.
і українка схожого типажу:

-B0lR_QX25k
 
 
Current Location: Мєнськ-Полтава
Current Mood: lovedloved
Current Music: шугнанська